Vienas iš projektų

Klientas: TEO LT, AB.

Iššūkis – sukurti itin pažangią įmonės karjeros skiltį internete (viena iš TEO kaip darbdavio įvaizdžio sklaidos krypčių) (2010 – 2011 m.).

Veiksmai – įvertinta konkurencinė aplinka ir tikslinių užsienio bendrovių patirtis, parengta skilties (įskaitant dizainą) koncepcija, struktūra bei techninė užduotis, parengtas skilties turinys, atlikti kiti projekto įgyvendinimui reikalingi darbai.

Rezultatą galite pamatyti čia: www.teo.lt » karjera