Vienas iš projektų

Klientas: TEO LT, AB.

Iššūkis – originaliu lankstinuku tikslinėms auditorijoms pristatyti Lietuvoje naują unikalią mobiliąją prezentacijų platformą – TEOBUSĄ (2008 m.).

Veiksmai – pasiūlytos lankstinuko kūrybinės idėjos bei dizaino sprendimas, parengti lankstinuko tekstai ir maketai, atlikta spaudos darbų vadyba.

Rezultatai – klientas buvo patenkintas tiek pasiūlytu lankstinuko kūrybiniu sprendimu, tiek ir jo realizavimu bei naudojo šią informacinę priemonę pristatydamas TEOBUSĄ įvairioms tikslinėms auditorijoms.