Vienas iš projektų

Klientas: UAB “Lintel”.

Iššūkis – sukurti naujos paslaugos (118 užrašų knygutė) žinomumą per itin trumpą laiką ir pasiekti konkrečių kiekybinių rezultatų (2008 m.).

Veiksmai – išskirtos tikslinės auditorijos, apibrėžtos paslaugos vertės vartotojui ir komunikacijoje turinčios vyrauti emocijos, sukurtas paslaugos pavadinimas, suplanuotas integruotų komunikacijos priemonių spektras (ryšiai su visuomene, tiksliniai komunikacijos projektai, reklaminiai sprendimai ir reklaminė kampanija, vidinė kampanija) bei paskirstytas biudžetas, parengti reikiami taktiniai ir kūrybiniai sprendimai (koordinuotas žiniasklaidos planavimo agentūros bei dizainerių darbas), užtikrinti ryšiai su žiniasklaida, teiktos konsultacijos dėl projekto įgyvendinimo eigos ir biudžeto valdymo.