Vienas iš projektų

Klientas: TEO LT, AB.

Iššūkis – vertinant aplinkosaugos svarbą įmonei, rasti tinkamą socialinės atsakomybės ataskaitos formą (2008 m.).

Sprendimas – spausdinti tik ataskaitos santrauką, o pačią ataskaitą pateikti USB atmintuke (.pdf formatu) bei įmonės tinklalapyje.

Veiksmai – parengtos pagrindinės žinios ataskaitai, atlikta ataskaitos redakcija (popierinė ir .pdf), parengta ataskaitos santrauka, sukurtas ataskaitos pakuotės dizainas bei sukoordinuoti gamybos darbai.

Rezultatai – įmonė nusprendė tuo pačiu formatu išleisti ne tik socialinės atsakomybės, bet ir metinę ataskaitą. Ataskaitos forma buvo pripažinti sėkminga ir pakartota dar keletą metų.