Spartėjantis gyvenimo ritmas, nauji konkurencijos būdai, interneto revoliucija, kiaurą parą dirbančios naujienų tarnybos bei socialinių tinklų, kurių dėka kiekvienas gali būti masinės informacijos skleidėju, įsigalėjimas sukuria situaciją, kai krizės tampa vis dažnesnės, o jų valdymas – sudėtingesnis. Nuo krizių neapsaugota nė viena organizacija: jos gali kelti grėsmę organizacijos reputacijai, finansiniams rezultatams ar netgi – išlikimui. Visgi krizėms iš dalies galima ir būtina pasirengti: numatyti galimas grėsmes ir būdus joms išvengti bei tinkamai valdyti prasidėjusias krizes.

Padėdami klientams proaktyviai ir reaktyviai suvaldyti krizes, parengiame situacijos analizę, komunikacijos strategiją ir taktiką krizės metu bei ją įgyvendiname. Konsultuojame klientą ir jo darbuotojų komandą bei planuojame ir įgyvendiname pokrizinės komunikacijos veiksmus.

Vienas iš projektų

Klientas: konfidencialus.

Iššūkis – žiniasklaidoje oponentų pastangų dėka pradėta skleisti tendencinga informacija, menkinanti kliento įvaizdį.
Veiksmai – itin operatyviai surinkta ir parengta komunikacijai atsakomoji faktinė informacija, suformuluotos darbuotojų elgesio žiniasklaidos užklausų krizės atvejų taisyklės bei teiktos atitinkamos konsultacijos, koordinuoti ryšiai su žiniasklaida, identifikuotos analogiškų krizių prevencijai aktualios temos komunikacijai, pradėtas vykdyti žiniasklaidos monitoringas.
Rezultatai – atsakyta į kaltinimus ir tokiu būdų išvengta tolesnio temų eskalavimo, organizacijai bei jos darbuotojams tapo aiškiau kaip elgtis krizinių situacijų atveju, pradėta vykdyti galimų kilti krizių stebėsena ir prognozavimas.