Vienas iš projektų

Klientas: TEO LT, AB.

Iššūkis – naudojant naują, Lietuvoje masiniame renginyje dar neišbandytą unikalią mobiliąją prezentacijų platformą – TEOBUSĄ – surengti sėkmingas Pekino Olimpinių varžybų krepšinio rungtynių transliacijas Vilniaus Rotušės aikštėje (2008 m.).

Veiksmai – atliktas projekto organizacinių darbų ir komunikacijos planavimas (įskaitant kūrybines idėjas), TEOBUSO testavimas, įgyvendinti komunikaciniai darbai – kaičiųjų nuorodų, reklaminių maketų spaudoje, sklaidos socialiniuose tinkluose bei ryšių su žiniasklaida kampanijos, įgyvendinta viešojo renginio organizacinių darbų vadyba (transliacijos aikštėje vyko dvi savaites).

Rezultatai – transliacijos organizaciniu požiūriu įvyko be esminių incidentų ar trukdžių. Varžybų metų – net vykusių sekmadienį septintą valandą ryto – aikštė buvo pilna aistruolių: tiek miestiečių, tiek ir miesto bei šalies svečių. Sėkmingos viešųjų ryšių kampanijos (įskaitant informacines partnerystes) dėka projektas buvo nušviestas pagrindiniuose TV kanaluose, nacionalinėje spaudoje, pagrindiniuose interneto portaluose bei radijo stotyse.