Vienas iš projektų

Klientas: konfidencialus.

Iššūkis – per itin trumpą laiką parengti tokio tipo patirties beveik neturintį kliento atstovą sėkmingam bendravimui su žiniasklaida bei dalyvavimui TV laidose.

Veiksmai – parengta bendravimo su žiniasklaida bei prieš TV kamerą seminaro programa ir ji įgyvendinta.

Rezultatai – po mokymų klientas nebejautė baimės dalyvauti tiesioginio TV eterio laidose, žinojo pagrindinius bendravimo su žiniasklaida bei viešojo kalbėjimo sėkmę lemiančius principus ir juos gan sėkmingai taikė.