Vienas iš projektų

Klientas: TEO LT, AB.

Iššūkis – pristatyti žurnale „Versus“ šviesolaidinę FTTH (šviesolaidis iki kompiuterio) technologiją, parodant jos išskirtinumą, lyginant su kitomis šviesolaidžio technologijomis bei atskleisti Lietuvos pažangą diegiant šviesolaidį (2009 m.).

Veiksmai – parengta žurnalo priedo struktūra, pagrindinės žinios, tekstai ir iliustracijos, užmegzti ir palaikyti projekto įgyvendinimui reikalingi ryšiai su Europos komisare V. Reding bei FTTH Council Europe.

Rezultatai – susisteminta ir patraukliai vienoje vietoje pateikta informacija apie FTTH technologiją ir jos išskirtinumą bei Lietuvos pažangą diegiant šviesolaidį.