Verslo bendrovių veiklai itin didelį poveikį turi valdžios institucijų priimami sprendimai. Deja, dažnai jie būna priimami ne iki galo įsiklausius į subjektų, kuriuos šie sprendimai labiausiai paveiks, argumentus. Kita vertus, neretai politikai ir verslo institucijos kalba „skirtingu žodynu“, o jų efektyviai komunikacijai trukdo išankstinės nuostatos, menkas tarpusavio pasitikėjimas. Esame tikri, jog valdžios sprendimai negali būti priimami vienašališkai – dialogas yra būtinas. Tad padedame savo klientams užmegzti ryšius su valdžios institucijomis bei ieškome tinkamų kanalų ir komunikacijos formų idant argumentai būtų išklausyti ir suprasti. Manome, kad verslas privalo būti aktyvus gindamas savo interesus įstatymų numatytose ribose, o santykiai tarp valdžios ir verslo institucijų turi tapti partneriški. Nevyriausybinės organizacijos dažnai gali būti puikiu katalizatoriumi šiam dialogui bei garantu, kad visuomenės interesai taip pat nebus pamiršti.

Veikdami šioje srityje rengiame strateginius bei taktinius planus, ieškome kūrybinių sprendimų ir juos įgyvendiname, taip pat teikiame reikiamas konsultacijas klientams.

Siekdami, jog dialogo būtinybė būtų kuo plačiau suprasta, reaguojame į viešus pareiškimus dėl valdžios ir verslo santykių. Vienas iš tokių pavyzdžių – agentūros vadovo nuomonė 2011 m. spalio mėn. dienraštyje „Verslo žinios“: