Vienas iš projektų

Klientas: AB „Mažeikių nafta“.

Iššūkis – pristatyti įvairių įmonės padalinių atstovams socialinės atsakomybės koncepciją ir reikalavimus naftos / transporto industrijoje veikiančioms įmonėms bei išryškinti įmonės socialiai atsakingos veiklos aspektus (2008 m.).

Veiksmai – parengtas ir pravestas seminaras bei diskusijos socialinės atsakomybės tema.

Rezultatai – apibendrinta informacija iš skirtingų įmonės padalinių ir pasirengta viešinti socialiai atsakingą įmonės veiklą, informacija apie šią veiklą įtraukta į įmonės metinę ataskaitą, pradėtos diskusijos apie įmonės rėmimo politikos turinį, skiriamos paramos tikslingumą bei sąsajas su įmonės veikla.