Vienas iš projektų

Klientas: konfidencialus.

Iššūkis – klientas ketino investuoti į išorinę komunikaciją ir kreipėsi į agentūrą, idant ši jam parengtų komunikacijos strategiją ir planą bei padėtų apsibrėžti „brand essence“.

Veiksmai – parengtos ir pravestos strateginės sesijos (SWOT, sėkmės ir nesėkmės istorijos, rinka, tendencijos, prekės ženklas).

Rezultatai – klientas sesijų metu iš naujo pažvelgė į savo verslą ir atrado neišnaudotų galimybių bei potencialo savo veikloje, taip pat keletą spręstinų problemų prieš imantis aktyvios išorinės komunikacijos. Tai puikus partneriško santykio su klientu pavyzdys.