Vienas iš projektų

Klientas: TEO LT, AB.

Iššūkis – pasitelkiant video formatą, pristatyti didžiuosiuose miestuose vykusius įmonės darbuotojams skirtus aplinkosauginio filmo „Nepatogi tiesa“ seansus, atskleidžiant auditorijos lūkesčius, nuostatas aplinkosaugos atžvilgiu, informuotumą apie aplinkosaugines problemas ir galimybes individualiais ar įmonės sprendimais prisidėti prie jų sprendimo, taip pat įmonės vykdomus veiksmus aplinkosaugos srityje, tokiu būdu didinant įmonės darbuotojų informuotumą apie vykstantį vidinės komunikacijos projektą  „Tausok ir keiskis“ bei skatinant į jį įsitraukti ir prisiimti įmonės intraneto skiltyje patalpintus siūlomus asmeninius įsipareigojimus tausoti aplinką (2008 m.).

Veiksmai – parengtos video reportažų kūrybinės idėjos, scenarijai bei užtikrintas projekto įgyvendinimas (pašnekovų kalbinimas, filmavimas, kadrų atranka, montavimas, video parengimas reikiamais formatais).

Rezultatai – parengti ir įmonės intraneto tinklapyje patalpinti penki skirtingo turinio video reportažai, kurie susilaukė itin daug peržiūrų, be to, išaugo įsipareigojimus tausoti aplinką prisiėmusių asmenų skaičius.