Vienas iš projektų

Klientas: TEO LT, AB.

Iššūkis – paskatinti įmonės darbuotojus labiau rūpintis aplinka ir tausoti resursus bei užtikrinti, kad pokytis būtų tvarus (aplinkosauga būtų pripažįstama vertybe)
(2008 – 2012 m.).

Veiksmai – atliktas darbuotojų nuomonės tyrimas, parengta projekto „Tausok ir keiskis“ strategija ir metinės kampanijos taktika, sukurtas projekto pavadinimas, šūkis, simbolika ir kiti kūrybiniai sprendimai, teiktos konsultacijos dėl projekto eigos.

Rezultatai – po sėkmingų pirmųjų kampanijos metų, projektas tapo tęstiniu ir vyksta jau penktus metus. Į projektą įsitraukė net 84 proc. bendrovės darbuotojų, o absoliuti dauguma – 99,7 proc. darbuotojų – teigė, jog aplinkosauga jiems yra svarbi. 99 proc. tvirtino, jog daugiau ar mažiau rūpinasi aplinka ir dirbdami, be to, dauguma pritarė nuomonei, kad norint išsaugoti gamtą yra reikalingas kiekvieno įsitraukimas. Po ketverių kampanijos metų bendrovėje 46 proc. sumažėjo popieriaus suvartojimas, taip pat sunaudota ženkliai mažiau vandens, elektros energijos ir degalų – šių resursų suvartojimo rodikliai sumažėjo apie 35 proc. 2009 metais projektas įvertintas Tarptautinės viešųjų ryšių asociacijos (IPRA) apdovanojimuose „IPRA Golden World Awards“ ir tais pačiais metais vykusiuose Baltijos šalių ryšių su visuomene apdovanojimuose „Baltic PR Awards“.

Projekto video pristatymas (anglų k.)

Projekto prezentacija (anglų k.)