Vienas iš projektų

Klientas: skulptorius Tadas Gutauskas.

Iššūkis – projekto „Vienybės medis“ rėmėjams ir mecenatams pristatyti projekto viešinimo rezultatus bei pagrįsti rėmėjų ir mecenatų investicijos į projektą naudą komunikacijos pasiektais rezultatais (2009 m.).

Veiksmai – pasitelkus žiniasklaidos monitoringą, atlikta projekto komunikacijos (vykdytos viešųjų ryšių, o ne reklaminėmis priemonėmis) rezultatų žiniasklaidoje kiekybinė ir kokybinė analizė, kuri integruota į komunikacijos veiksmų ataskaitą projekto rėmėjams ir mecenatams.

Rezultatai – AVE metodu suskaičiuota projekto komunikacijos rezultatų vertė daugiau nei dešimt kartų viršijo projekto viešinimui skirtą biudžetą, o pasiekta auditorija (reach) siekė daugiau kaip 16 mln. žmonių. Rėmėjai bei mecenatai pripažino, kad projekto viešieji ryšiai buvo vykdyti itin profesionaliai, o jų parama projektui nenuėjo veltui bei nusprendė ir ateityje paremti skulptoriaus įgyvendinamus projektus.